Từ ngày 1/7/2021,Người dân không cần cung cấp Giấy xác nhận số CMND cũ

  97 liên quanGốc

  Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 59/2021 quy định cơ quan, tổ chức không yêu cầu công dân cung cấp giấy xác nhận số CMND, CCCD khi giao dịch hành chính.

  Theo đó, trong thông tư có quy định những trường hợp đã được cấp thẻ CCCD, giấy khai sinh đã có số định danh cá nhân thì có thể sử dụng thông tin về số CCCD, số định danh cá nhân để tiến hành giao dịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

  Đáng chú ý, theo điều 12 của Thông tư 59/2021 nêu rõ, mã QR trên CCCD gắn chip đã lưu các thông tin gồm số CCCD và số CMND cũ của công dân nên các cơ quan, tổ chức hay cá nhân có thể kiểm tra thông tin giấy tờ tùy thân cũ khi quét mã QR này. Do đó, các cơ quan, tổ chức không yêu cầu công dân phải cung cấp giấy xác nhận số CMND, CCCD.

  Từ ngày 1/7/2021,Người dân không cần cung cấp Giấy xác nhận số CMND cũ

  Trong trường hợp mã QR không có các thông tin về giấy tờ tùy thân cũ thì cơ quan công an nơi cấp CCCD có trách nhiệm sẽ cấp giấy xác nhận số CMND, CCCD khi được yêu cầu. Tiếp đó, công an sẽ tiến hành tra cứu, xác minh qua tàng thư CCCD, giấy tờ hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp thể hiện thông tin số CMND, CCCD để có thể xác định được chính xác nội dung của thông tin.

  Khi đã có đủ căn cứ thì công an sẽ tiến hành cấp giấy xác nhận số CMND, CCCD cho công dân. Trong trường hợp không có đủ căn cứ để xác nhận thì cơ quan sẽ trả lời công dân bằng văn bản có nêu rõ lý do. Thời gian cấp giấy xác nhận sẽ không quá 7 ngày.

  Đáng chú ý, từ ngày 1/7/2021, Bộ Công an còn quy định công dân có thể đăng ký cấp giấy xác nhận số CMND, CCCD trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của Bộ Công an nơi tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD trong trường hợp công dân đã có đầy đủ thông tin số CMND, CCCD trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

  Ngoài ra, trong Thông tư cũng quy định đáng chú ý khác như: Thu hồi CMND cũ, CCCD mã vạch khi người dân làm thủ tục đổi sang CCCD gắn chip thay cho việc cắt góc và trả lại cho người dân như trước đây.

  Tâm Phạm

  Nguồn Doanh Nhân Việt: https://doanhnhanvn.vn/tu-ngay-1-7-nguoi-dan-khong-can-cung-cap-giay-xac-nhan-cmnd-34537.html