Từ năm 2021 đến nay có 168 nhân viên y tế xin nghỉ việc

  Báo Bà Rịa - Vũng Tàu
  205 liên quanGốc

  Theo báo cáo của Sở Y tế, từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh có 168 nhân viên y tế xin nghỉ việc, trong đó có 26 bác sĩ.

  Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do mô hình y tế tư nhân phát triển. Nhiều bệnh viện, phòng khám đa khoa tư nhân có nhu cầu tuyển dụng bác sĩ với các chính sách về tiền lương, chế độ đãi ngộ cao hơn các đơn vị y tế công lập. Vì vậy, có sự dịch chuyển nguồn nhân lực từ y tế công sang y tế tư, đặc biệt là đội ngũ bác sĩ. Mức lương của nhân viên y tế đang làm việc tại các đơn vị y tế công lập chưa phù hợp với trình độ được đào tạo, chưa theo vị trí việc làm trong khi áp lực công việc quá lớn.

  Trước những khó khăn về nhân sự, Sở Y tế tiếp tục tuyển dụng số biên chế còn thiếu để đáp ứng nhu cầu hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo bác sĩ (liên thông và theo đơn đặt hàng) để bổ sung nguồn lực cho ngành y tế, nhất là ở tuyến cơ sở (cấp huyện, xã); kết hợp đào tạo với thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn sâu, nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân. Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách đãi ngộ giữ chân, thu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế.

  Sở Y tế đã nêu kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề; duy trì thực hiện nâng mức lương cơ sở theo định kỳ để ổn định đời sống công chức, viên chức nói chung, trong đó có ngành y tế, hạn chế tình trạng nhân viên y tế công nghỉ việc.

  TUỆ LÂM

  Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202207/tu-nam-2021-den-nay-co-168-nhan-vien-y-te-xin-nghi-viec-954814/