Tư lệnh Cảnh sát biển kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện

Đoàn công tác của Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện đối với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Tại đơn vị, đoàn công tác đã nghe báo cáo về kết quả công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2024 và tiến hành kiểm tra các mặt công tác: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần - Kỹ thuật, Nghiệp vụ Pháp luật.

 Toàn cảnh buổi kiểm tra

Toàn cảnh buổi kiểm tra

Trong đó đoàn tập trung vào kiểm tra hệ thống văn kiện, kế hoạch; cơ sở vật chất huấn luyện, mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập; giáo án, bài giảng; kiểm tra nhận thức của bộ đội về công tác huấn luyện, các khâu đột phá năm 2024, công tác xây dựng nền nếp chính quy, lễ tiết tác phong quân nhân và công tác tổ chức luyện tập chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo – Tư lệnh Cảnh sát biển phát biểu kết luận kiểm tra

Qua việc kiểm tra thực tế cho thấy ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2024 của Tư lệnh Cảnh sát biển; các kế hoạch công tác Cảnh sát biển; kế hoạch, hướng dẫn huấn luyện chiến đấu đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; chủ động khắc phục khó khăn xây dựng kế hoạch, văn kiện huấn luyện chiến đấu.

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống văn kiện, kế hoạch, hướng dẫn, sổ sách phục vụ công tác huấn luyện

Cùng với đó là công tác duy tu, bảo dưỡng thao trường, bãi tập, phòng học, tàu thuyền, vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện và nhiệm vụ sẵn sàng chiến; sửa chữa, nâng cấp, làm mới các mô hình học cụ, ứng dụng sáng kiến cải tiến mô hình học cụ để phục vụ công tác huấn luyện.

Đoàn công tác kiểm tra mô hình học cụ phục vụ nhiệm vụ huấn luyện

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Lê Quang Đạo đánh giá cao những nỗ lực trong công tác chuẩn bị huấn luyện nghiêm túc, toàn diện, đầy đủ và có chất lượng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; đồng thời yêu cầu đơn vị khắc phục ngay những hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra; vận dụng linh hoạt các biện pháp trong bảo đảm vật chất, thao trường huấn luyện; nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ huấn luyện để góp phần đưa công tác huấn luyện đạt kết quả cao trong năm 2024.

Đỗ Quyên

Nguồn Pháp Luật Plus: https://phapluatplus.vn/tu-lenh-canh-sat-bien-kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-ra-quan-huan-luyen-196284.html