Tư lệnh 4 ngành trả lời chất vấn của Quốc hội về vấn đề gì?

Theo chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, phiên chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa XIV sẽ bắt đầu từ ngày mai (15/11) và kéo dài đến hết sáng 17/1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ sẽ đăng đàn trả lời chất vấn.

Theo kế hoạch, Thủ tướng và các thành viên Chính phủ khác cũng sẽ trực tiếp trả lời và giải trình thêm các nội dung mà đại biểu Quốc hội đặt ra trên nghị trường. Cụ thể, trong từng nhóm chuyên đề, ngoài tư lệnh của chính ngành đó phụ trách, các Bộ trưởng khác cũng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn những vấn đề có liên quan.

Tư lệnh 4 ngành trả lời chất vấn của Quốc hội về vấn đề gì? - Ảnh 1

Nhóm dự án thua lỗ ngàn tỷ là chủ đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, chất vấn.

Ở nhóm vấn đề thứ nhất, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh sẽ chịu trách nhiệm trả lời chất vấn. Nhóm vấn đề này là đánh giá tổng thể, phương án xử lý các dự án, nhà máy thua lỗ, kém hiệu quả, các dự án có quyết định đầu tư nhưng không triển khai, để hoang hóa, lãng phí, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Giải pháp củng cố hệ thống bán lẻ hàng hóa thích ứng với hội nhập quốc tế, kiểm soát kinh doanh đa cấp, quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc. Vấn đề về chính sách đột phá phát triển ngành ôtô theo định hướng đầu tư của Nhà nước và các cam kết hội nhập quốc tế; Phương án tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng, quy hoạch các công trình thủy điện, thủy lợi và bảo đảm an toàn xả lũ thời gian tới cũng thuộc nhóm vấn đề Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn.

Ở nhóm vấn đề tiếp theo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân sẽ trả lời chất vấn của Quốc hội về tinh giản biên chế, thực hiện đề án vị trí việc làm; giải pháp cải cách tiền lương, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật công vụ, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chỉ số hài lòng của nhân dân trong đánh giá chế độ công vụ, công chức và đổi mới công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ sẽ trả lời chất vấn về nhóm vấn đề giáo dục như tình hình thực hiện chương trình cải cách giáo dục và đào tạo, đổi mới giáo dục toàn diện, đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo nghị quyết 88 năm 2014 của Quốc hội khóa XIII.

Thực hiện phân luồng cho học sinh cấp phổ thông để định hướng nghề nghiệp. Công tác quản lý chất lượng đào tạo, nhất là chất lượng đào tạo của các trường đại học do địa phương quản lý; giải pháp quản lý chất lượng giáo dục đại học, gắn đào tạo với quy hoạch, dự báo và sử dụng nguồn nhân lực.

Việc thực hiện đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, giảm áp lực và tốn kém cho xã hội; giải pháp để ổn định việc tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông và đại học trong giai đoạn 2016-2020.

Nhóm vấn đề thứ tư thuộc trách nhiệm trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Đó là việc thực hiện chính sách, pháp luật về xử lý chất thải của các cơ sở công nghiệp, dịch vụ, làng nghề, khu dân cư. Việc xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thẩm định triển khai các dự án để xảy ra sự cố môi trường. Quản lý xử lý về ô nhiễm môi trường và giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu. Việc quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Hữu Tuấn