Từ khả thi thành... nhiệm vụ bất khả thi

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Dự án BOT cầu - đường Bình Triệu II được khởi công xây dựng vào năm 2001 và dự kiến hoàn thành sau 3 năm. Thế nhưng đến nay đã 8 năm trôi qua, dự án này vẫn trong tình trạng...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/09/06/105555/10038