Tự kéo dài “súng ống”: Ảo tưởng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo bác sĩ Nguyễn Thành Như - Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, một người được xem có “cái ấy” nhỏ là khi ở trạng thái bình thường chưa tới 4 cm và khi cương chưa tới 6 cm.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=72574