Tự hỏi trước khi nhận việc

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Xin chúc mừng bạn nếu bạn vừa nhận được một lời đề nghị làm việc. Nhưng trước khi đi đến quyết định cuối cùng là nhận công việc đó, bạn nên trả lời những câu hỏi sau đây.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/viec-lam/220499.asp