Tự học chữa bệnh để "đưa con trở lại thiên đường"

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Một người mẹ dấn thân vào khám phá thế giới u tối của con, có lúc tưởng chừng là tuyệt vọng, nhưng bằng một tình yêu con vô hạn, sẵn sàng hy sinh tất cả, người mẹ ấy đã đưa con từ chốn địa ngục tự kỷ để trở lại thiên đường...

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/ktvhkh/2008/9/67339.cand