Từ đường làng ra đường cao tốc

    Báo VnEconomy
    Gốc

    “Để thấy được quá trình hội nhập của Việt Nam, bạn chỉ cần xem xét hình ảnh một người đang từ đường làng đi ra đường cao tốc"...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=61a1753a771970&page=category