Từ điển Mã Kiều

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Cuốn tiểu thuyết nhận được nhiều giải thưởng văn học danh giá tại Trung Quốc của nhà văn Hàn Thiếu Công vừa được ấn hành bản mới tại Việt Nam (lần xuất bản đầu tiên vào năm 1996). Câu chuyện được kể theo kiểu từ điển với các mục từ về cuộc sống của người dân ở một vùng nông thôn Trung Quốc vào những năm thập niên 60 của thế kỷ trước. Đây là cuốn tiểu thuyết sáng tạo và sâu sắc, là tác phẩm quan trọng của nền văn học đương đại Trung Quốc

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/230210.asp