Từ Điện Biên Phủ năm 1954 đến Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không năm 1972

Bảo tàng Chiến thắng B-52 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) phối hợp Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tổ chức triển lãm 'Từ Điện Biên Phủ năm 1954 đến Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không năm 1972'.

Đây là hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và thêm một lần nữa khẳng định vị trí, tầm vóc, giá trị to lớn của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân nêu cao tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước.
Triển lãm trưng bày hơn 300 hình ảnh, hiện vật, tài liệu, gồm 3 chủ đề: “Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954”; “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không năm 1972”; “Hà Nội và Điện Biên ngày nay”.

Triển lãm trưng bày hơn 300 hình ảnh, hiện vật, tài liệu, mở cửa đón khách đến hết ngày 19/5.

Triển lãm nêu bật sức mạnh của đoàn kết và ý chí đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và tinh thần quyết chiến, quyết thắng, trí tuệ đặc biệt của dân tộc Việt Nam nói chung, của quân dân Thủ đô Hà Nội nói riêng đã làm nên chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” có một không hai trên thế giới. Triển lãm mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 19/5 tại Bảo tàng Chiến thắng B-52 (số 157 Đội Cấn, quận Ba Đình).

Minh An

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tu-dien-bien-phu-nam-1954-den-ha-noi-dien-bien-phu-tren-khong-nam-1972.html