Từ đâu đưa đến khủng hoảng tài chính?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay đã gây ra nhiều xáo trộn lớn, nhiều ngân hàng bị phá sản, thị trường chứng khoán trên thế giới tuột dốc. Nhiều người lo sợ thế giới lại lâm vào cuộc đại khủng hoảng kinh tế như năm 1929. Nhưng yếu tố nào đã đưa đến cuộc khủng hoảng này?

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=102657