Tự đánh giá nguy cơ của bệnh đái tháo đường

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Từ nhận thức đó, các hãng bảo hiểm sức khỏe trên quê hương của Goethe đang khuyến khích người dân bỏ ra không hơn năm phút để tự đánh giá nguy cơ của bệnh đái tháo đường bằng cách cộng điểm qua bảng câu hỏi trắc nghiệm dưới đây.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=66915