Từ chuyện xây trạm dừng dọc quốc lộ...

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Hôm 1-4, Cty CP Dịch vụ công nghiệp ô tô Việt Nam đã công bố đầu tư dự án xây dựng hệ thống cụm dịch vụ đường bộ (trạm dừng chân) với tổng vốn đầu tư khoảng 21.000 tỷ đồng, bao gồm 38 trạm dọc theo quốc lộ.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/164058