Từ chủ trương 'Một chấm dứt, hai nâng cao, ba đúng'

Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 315 (Quân khu 5) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện chủ trương 'Một chấm dứt, hai nâng cao, ba đúng'. Đây được coi là chìa khóa quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, gắn với xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện 'mẫu mực, tiêu biểu', hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Dẫn chúng tôi tham quan nơi ăn nghỉ, sinh hoạt của bộ đội, Thượng tá Nguyễn Thanh Nam, Chính ủy Sư đoàn 315 phấn khởi chia sẻ, với chủ trương “Một chấm dứt, hai nâng cao, ba đúng” (chấm dứt vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; hai nâng cao gồm: Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở đảng và ba đúng là: Đúng quy chế; đúng chức trách, nhiệm vụ; đúng chế độ, quy định), từ chỗ có nhiều khuyết điểm, hạn chế, sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ đã tạo động lực mạnh mẽ để Sư đoàn vươn lên.

Vậy cách làm của đơn vị là gì? Chúng tôi đặt vấn đề và được Thượng tá Nguyễn Thanh Nam lý giải cặn kẽ. Theo đó, nhằm khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại từ thời gian trước, ngay từ đầu năm 2022, Đảng ủy Sư đoàn 315 đã xây dựng kế hoạch thực hiện chủ trương “Một chấm dứt, hai nâng cao, ba đúng” trong toàn Đảng bộ. Trong đó, xác định chấm dứt vi phạm kỷ luật nghiêm trọng là khâu then chốt, ảnh hưởng tới mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Trên cơ sở đó, Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tiếp tục triển khai nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát tình hình thực tế, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Theo đồng chí Chính ủy Sư đoàn, để chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng, Đảng ủy Sư đoàn tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, nguyên tắc sinh hoạt đảng, bảo đảm từng cấp ủy, tổ chức đảng hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao.

Chiến sĩ Trung đoàn 143, Sư đoàn 315 trong lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2023.

Chiến sĩ Trung đoàn 143, Sư đoàn 315 trong lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2023.

Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt, Sư đoàn tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, mẫu mực về đạo đức, lối sống, trách nhiệm cao, làm việc hiệu quả. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh, năng lực, phương pháp, kinh nghiệm quản lý, chỉ huy, huấn luyện cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trung đội, đại đội, cán bộ mới ra trường. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị, có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đặc biệt, với phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức cho bộ đội, mà trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, cán bộ chủ trì theo tinh thần tự soi, tự sửa. Trong đó chú trọng cấp trên nêu gương cho cấp dưới, cơ quan nêu gương cho đơn vị, cán bộ nêu gương cho chiến sĩ, chiến sĩ cũ nêu gương cho chiến sĩ mới, đảng viên nêu gương cho quần chúng trong lời nói và việc làm; nêu cao tinh thần tự giác, tự quản, tự rèn, tự soi, tự sửa.

Ngoài việc thường xuyên định hướng cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ về chủ trương “Một chấm dứt, hai nâng cao, ba đúng”, đơn vị còn kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục với tăng cường quản lý, duy trì kỷ luật, xây dựng nếp sống chính quy. Trong đó xác định, lãnh đạo thực hiện quản lý tốt các mối quan hệ xã hội của quân nhân. Khi phát hiện có vi phạm, kiên quyết xem xét, xử lý nghiêm đối với những quân nhân thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, cán bộ thiếu gương mẫu, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu khi để cơ quan, đơn vị xảy ra vi phạm kỷ luật; tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời, triệt để.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng chịu đựng khó khăn, gian khổ, "sức đề kháng", "miễn dịch" với các tác động tiêu cực từ xã hội; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục với tăng cường quản lý, duy trì kỷ luật, xây dựng nếp sống chính quy.

Bên cạnh đó, để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, coi đơn vị là ngôi nhà chung, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo môi trường văn hóa phong phú, vui tươi, lành mạnh cho bộ đội. Với quan điểm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, các cơ quan, đơn vị thường xuyên theo dõi, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong chấp hành pháp luật, kỷ luật, biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Thực hiện “Một chấm dứt, hai nâng cao, ba đúng” đã giúp Sư đoàn 315 đột phá khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, trở thành điểm sáng trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Năm 2022, Sư đoàn được Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

Bài và ảnh: PHAN XUÂN ĐỊNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tu-chu-truong-mot-cham-dut-hai-nang-cao-ba-dung-740009