Từ chối đi du lịch cùng công ty, nhân viên ở Hà Nội sẽ bị đuổi việc?

  Báo VietnamPlus
  GốcHà Nội

  Hoạt động team building có vai trò quan trọng trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải nhân viên nào cũng hào hứng với những hoạt động này hay có đủ điều kiện để tham gia.

  Hoạt động team building có vai trò quan trọng trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

  Tuy nhiên, thực tế, không phải nhân viên nào cũng hào hứng với những hoạt động này hay có đủ điều kiện để tham gia cùng công ty./.

  (Vietnam+)

  Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tu-choi-di-du-lich-cung-cong-ty-nhan-vien-o-ha-noi-se-bi-duoi-viec/800084.vnp