Tu bổ, tôn tạo đình Thanh Hà trong khu phố cổ Hà Nội

UBND quận Hoàn Kiếm vừa tổ chức khởi công dự án tu bổ, tôn tạo đình Thanh Hà tại số 10 Ngõ Gạch, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm.

Đình Thanh Hà tại số 10 Ngõ Gạch

Đình Thanh Hà tại số 10 Ngõ Gạch

Ngôi đình đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia ngày 21-1-1989. Đình là nơi thờ tướng quân Trần Lựu (một vị tướng có nhiều công lao trong lịch sử chống ngoại xâm thời Trần) như một vị thành hoàng làng, được vua ban sắc phong vào hàng Thượng đẳng thần.

Nằm giữa trung tâm Thủ đô, trong khu vực 36 phố phường xưa, đình Thanh Hà từ lâu đã trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng cộng đồng. Đặc biệt trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, nơi đây là chỉ huy sở, trạm cứu thương, trạm tiếp tế cho bộ đội chiến đấu với hệ thống hầm hào từ đình tỏa khắp các khu phố, góp phần vào thắng lợi 60 ngày đêm giam chân giặc ở Liên khu I. Trải qua thời gian dài tồn tại với những thăng trầm của lịch sử, thời tiết khắc nghiệt và tác động của con người, đình Thanh Hà có dấu hiệu xuống cấp, cần được tu bổ. Dự án tu bổ, tôn tạo đình Thanh Hà được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 264/NQ-HĐNH ngày 16-12-2022 của HĐND quận Hoàn Kiếm. Theo đó, giao Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội làm chủ đầu tư dự án.

Sau khi có ý kiến đóng góp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 28-8-2023 về việc phê duyệt dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo đình Thanh Hà; Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 19-9-2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án. Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội có Quyết định số 1158/QĐ-BQLHHK&PCHN ngày 29-12-2023 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán dự án.

Đến nay, Ban và các đơn vị liên quan đã hoàn thành thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công. Nhằm tuyên truyền, lan tỏa về ý nghĩa của công tác tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn, UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tổ chức khởi công dự án. Thời gian thực hiện là 360 ngày kể từ ngày khởi công (1-3-2024).

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tu-bo-ton-tao-dinh-thanh-ha-trong-khu-pho-co-ha-noi-post568685.antd