Tu bổ, tôn tạo di tích đình Tân Lân, thành phố Biên Hòa

Trưởng ban Quý tế đình Tân Lân (phường Hòa Bình, thành phố Biên Hòa) Lâm Văn Lang cho biết, hiện một phần mái chánh điện đình Tân Lân do tác động thời gian đã xuống cấp trầm trọng, có nguy cơ gây nguy hiểm cho người dân và du khách thăm viếng di tích. Ban Quý tế đình đã có văn bản đề xuất các cấp, các ngành chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích.

Căn cứ Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 6-5-2024 của UBND tỉnh về tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2028, di tích đình Tân Lân được tiến hành tu bổ hạng mục tiền đình, bảo quản hiện vật trong năm 2024 bằng nguồn vốn sự nghiệp khoảng 3 tỷ đồng của UBND thành phố Biên Hòa.

Theo Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, việc tích hợp tu bổ hạng mục mái chánh điện (bằng nguồn vốn xã hội hóa của Ban Quý tế đình Tân Lân) vào công trình tu bổ hạng mục tiền đình, bảo quản hiện vật (bằng nguồn vốn sự nghiệp của UBND thành phố Biên Hòa) phù hợp với thực tiễn và các quy định của pháp luật.

Quang Nhật

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202406/tu-bo-ton-tao-di-tich-dinh-tan-lan-thanh-pho-bien-hoa-0b04e3d/