Từ bài viết của báo Dân sinh, một nhóm tình nguyện đã đầu tư xây dựng cầu hữu nghị VK260 ở Cai Lậy, Tiền Giang

Từ ngày 14/12/2019, hàng ngày người dân (Mỹ Thành Bắc, Cai Lậy, Tiền Giang) được đi trên chiếc cầu bê tông chờ đợi gần 20 năm qua. Giờ đây, hàng trăm học sinh Trường Tiểu học Mỹ Thành Bắc 2 không phải đi qua cây cầu gỗ cũ nát đã sắp sập để đến trường học.

HẢI LINH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tu-bai-viet-cua-bao-dan-sinh-mot-nhom-tinh-nguyen-da-dau-tu-xay-dung-cau-huu-nghi-vk260-o-cai-lay-tien-giang-20191213203117377.htm