Từ 6-10: đổi giờ chạy nhiều đoàn tàu

Ông Nguyễn Văn Thành, phó trưởng ga Sài Gòn, vừa cho biết từ ngày 6-10 tới, ngành đường sắt sẽ đổi giờ hoặc kéo dài giờ chạy của hầu hết các đoàn tàu.

Theo ông Thành, việc sắp xếp lại giờ chạy tàu cũng như hành trình tàu chạy nhằm cố định giờ chạy tàu ngay cả khi tăng thêm tàu chạy vào các dịp lễ tết. Đồng thời, Ga Sài Gòn cũng công bố kế hoạch giảm giá vé từ nay cho đến hết năm 2010, mức giảm là từ 5 - 20% giá vé.