Từ 5,5 điểm sẽ được xét tuyển vào các trường cao đẳng Y, Dược

Các môn thi có điểm số từ 5,5 trở lên thí sinh được phép xét tuyển vào các trường cao đẳng Y, Dược. Đây là nội dung lấy ý kiến dự thảo quy định, quy chế tuyển sinh Cao đẳng Y, Dược năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo Điều 17 của Dự thảo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào để đưa ra phương án tuyển sinh riêng cho trường nhưng không thấp hơn ngưỡng quy định của Bộ.

Theo đó, các trường Cao đẳng Y tế sẽ căn cứ kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 của thí sinh để xét tuyển Cao đẳng Dược, Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Xét nghiệm…

Ảnh mnh họa

Đối với trường Cao đẳng Y, Dược, sẽ sử dụng phương án xét tuyển dựa vào kết quả điểm học bạ THPT thì căn cứ theo điều 20 của Dự thảo quy chế tuyển sinh, yêu cầu điểm trung bình của từng môn học trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển năm 2017 hoặc điểm trung bình chung của các môn học dùng để xét tuyển năm 2017 tính theo thang điểm 10 thì không được nhỏ hơn 5,5 điểm.

Đây có thể là điểm khác biệt so với quy chế tuyển sinh Cao đẳng Y, Dược năm 2016, quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với hệ cao đẳng là tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT.

Dự thảo tuyển sinh Cao đẳng Y, Dược năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho phép các trường được tự do lựa chọn các phương án xét tuyển với 02 phương án. Cụ thể, với phương án 1, sẽ sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 và phải có Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào hệ cao đẳng chính quy. Phương án 2 là tự chủ tuyển sinh theo đề án tuyển sinh riêng nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Đối với trường đóng trên địa bàn các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, sẽ được xét tuyển những thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp trung học tại các tỉnh thuộc khu vực này với kết quả thi (tổng điểm 3 môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển) thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 1,0 điểm (theo thang điểm 10) và phải học bổ sung kiến thức một học kỳ trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng các trường quy định.

Hải Vân