Từ 30/7, Bộ Nội vụ phân cấp nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 03/2024/TT-BNV quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Ban Tôn giáo Chính phủ.

 Trụ sở Ban Tôn giáo Chính phủ tại Hà Nội. Ảnh: VGP

Trụ sở Ban Tôn giáo Chính phủ tại Hà Nội. Ảnh: VGP

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Thông tư số 03/2024 quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ và chính thức có hiệu lực từ 30/7.

Theo Thông tư này, Ban Tôn giáo Chính phủ được phân cấp thực hiện tiếp nhận các thông báo phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc; tiếp nhận thông báo liên quan đến cơ sở đào tạo tôn giáo, chấm dứt gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài của tổ chức tôn giáo ở Việt Nam.

Ban Tôn giáo Chính phủ cũng sẽ tiếp nhận thông báo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh về việc tiếp nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Thông tư 02/2024 nêu rõ, Ban Tôn giáo Chính phủ được phân cấp thực hiện chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với đề nghị về các nội dung sau:

- Cử chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tham gia hoạt động tôn giáo hoặc đào tạo tôn giáo ở nước ngoài.

- Phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử cho tín đồ của tổ chức tôn giáo ở Việt Nam dự kiến làm chức sắc, chức việc cho tổ chức tôn giáo nước ngoài ở Việt Nam.

- Mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh hoặc hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo.

- Mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh.

- Mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho nhóm người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tập trung.

- Người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam.

- Phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ cũng phân cấp cho Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn chương trình, nội dung giảng dạy môn học về lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt Nam tại các cơ sở đào tạo tôn giáo.

Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện hai môn học này tại các cơ sở đào tạo tôn giáo.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30/7/2024. Quy định về ủy quyền cho Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/tu-307-bo-noi-vu-phan-cap-nhiem-vu-quan-ly-nha-nuoc-ve-tin-nguong-ton-giao-384772.html