Từ 28/11, giá gas tăng 20.000đ/bình

Thông tin từ một số công ty gas thì từ ngày 28/11 giá bán lẻ gas trên thị trường sẽ tăng so với thời điểm hiện nay.

Đây là lần thứ 3 trong tháng 11, giá gas trên thị trường tăng (đầu tháng 11 giá gas tăng 5%, ngày 11/11 tăng 14.000 - 18.000đ/bình) và đợt tăng lần này hơn 20.000đ/bình