Từ 19.11, kế toán trưởng của VMC chuyển nhượng 34.320 quyền mua CP

TTGDCK Hà Nội cho biết, ông Vương Xuân Bền, Kế toán trưởng CTCP Cơ giới, Lắp máy và Xây dựng (mã CK: VMC) vừa đăng ký chuyển nhượng 34.320 quyền mua CP từ ngày 19.11 đến 22.11.2007.