Từ 15/5, người nhập cảnh không phải xét nghiệm COVID-19

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    2 liên quanGốc

    Từ 00 giờ ngày 15/5/2022, không phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 khi nhập cảnh vào Việt Nam. Tin do Truyền hình Thông tấn – VNews thực hiện.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tu-15-5-nguoi-nhap-canh-khong-phai-xet-nghiem-covid-19-38994.htm