Từ 10 tuổi sẽ được thu thập thông tin lao động

(VTC News)- Tất cả những người từ đủ 10 tuổi, đã đăng ký hộ khẩu thường trú trên cả nước sẽ là đối tượng thu thập thông tin lao động.

Nội dung trên nằm trong thông tư số 25/2009/TT-BLĐTBXH, Hướng dẫn thu thập và xử lý thông tin cung -cầu lao động vừa được Bộ LĐ-TB-XH ban hành. Từ tháng 9/2009 tất cả những người từ đủ 10 tuổi trở lên, sẽ là đối tượng thu thập thông tin lao động. (Ảnh VNN) Theo nội dung này, từ tháng 9/2009 tất cả những người từ đủ 10 tuổi trở lên, đã đăng ký hộ khẩu thường trú tại các hộ gia đình đóng trên địa bàn trong phạm vi cả nước...sẽ là đối tượng thu thập thông tin về "cung" lao động. Theo thông tư, các đối tượng thu thập thông tin về "cầu" lao động là các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có sử dụng lao động thuộc các thành phần kinh tế đã đăng ký và đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thành phố trong cả nước... Việc thu thập thông tin hướng vào các nội dung về tình trạng có việc làm: nghề nghiệp, nơi làm việc, làm công ăn lương hay tự làm, loại hình kinh tế; Tổng số người làm việc trong doanh nghiệp; Số người đã ký hợp đồng lao động; Trình độ học vấn phổ thông; Trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất; Lĩnh vực giáo dục - đào tạo; Chỗ làm việc trống… Bộ LĐ-TB-XH khẳng định, việc thu thập thông tin và xử lý cung - cầu lao động nhằm thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp và biến động qua từng thời kỳ, địa bàn, làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của cung - cầu lao động. Đồng thời, có con số chính xác về thực trạng lao động của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động theo nghề và trình độ đào tạo; nhu cầu tuyển lao động, làm cơ sở để xác định hướng đào tạo và bố trí hợp lý nguồn nhân lực. Điều 4. Nội dung thu thập thông tin 1. Thông tin cung, cầu lao động – phần Cung lao động - Nhân khẩu học: họ và tên, quan hệ chủ hộ, giới tính, ngày tháng năm sinh; - Trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; - Tình trạng có việc làm: nghề nghiệp, nơi làm việc, làm công ăn lương hay tự làm, loại hình kinh tế; - Tình trạng thất nghiệp của những người chưa bao giờ làm việc, đã từng làm việc và thời gian thất nghiệp; - Tình trạng không hoạt động kinh tế: đi học, nội trợ, ốm đau, tàn tật…; - Biến động của từng người trong hộ. 2. Thông tin cung, cầu lao động – phần cầu lao động - Loại hình doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; - Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính; - Tổng số người làm việc trong doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong đó tách riêng lao động trực tiếp và lao động nữ; - Số người đã ký hợp đồng lao động; - Trình độ học vấn phổ thông; - Trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất; - Lĩnh vực giáo dục - đào tạo; - Chỗ làm việc trống. Trích thông tư 25/2009/TT-BLĐTBXH Phi Tiêu