Từ 10/4: Vé tàu giảm giá

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Từ ngày 10/4 tới, Tổng công ty Đường sắt sẽ giảm giá vé tàu giá vé tàu từ 15% đến 7%.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=48&NewsId=51452