Từ 10/11: Miễn thuế đối với quỹ phát triển đất

Theo thông tư Bộ Tài chính vừa ban hành, từ ngày 10/11, quỹ phát triển đất được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng trong trường hợp ứng vốn để phục vụ mục đích xã hội và công trình công cộng địa phương.

Theo đó, khoản chênh lệch thu lớn hơn chi từ hoạt động ứng vốn để tạo quỹ nhà tái định cư, giải phóng mặt bằng của quỹ phát triển đất sẽ không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng. Ngoài ra, quỹ phát triển đất cũng không phải nộp hai khoản thuế trên khi nguồn thu nhập có từ hỗ trợ thực hiện các đề án đào tạo nghề, xây dựng công trình hạ tầng ở địa phương và hộ gia đình vào khu tái định cư. Trường hợp quỹ phát triển đất được nhận ủy thác quản lý, sử dụng vốn từ các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước thì phí dịch vụ ủy thác sẽ phải chịu thuế giá trị gia tăng. P.V