Từ 1/7, công dân được làm Căn cước công dân gắn chip tại nơi tạm trú

  97 liên quanGốc

  Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 59/2021 và Thông tư số 60/2021 hướng dẫn về việc cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip từ ngày 1/7/2021. Trong đó có một số điểm mới đáng chú ý như: công dân được làm CCCD gắn chip tại nơi tạm trú.

  Thuận tiện hơn cho người dân

  Trước đây, theo Điều 16 Thông tư 07/2016/TT-BCA, khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu CCCD chưa đi vào vận hành hoặc chưa thu thập đầy đủ thông tin về công dân thì thực hiện phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD chủ yếu thực hiện tại nơi có hộ khẩu thường trú.

  Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2021, Thông tư 59/2021/TT-BCA có hiệu lực đã quy định như sau:

  "Công dân đến cơ quan Công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân nơi công dân thường trú, tạm trú để yêu cầu được cấp thẻ Căn cước công dân".

  Điều này có nghĩa là, sắp tới, người dân có thể làm CCCD tại nơi tạm trú hoặc nơi thường trú thay vì chủ yếu làm tại nơi thường trú như trước đây.

  Điều 13 Thông tư này cũng yêu cầu cơ quan quản lý CCCD Công an cấp huyện, cấp tỉnh bố trí nơi thu nhận và trực tiếp thu nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân có nơi đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại địa phương mình.

  Điểm mới này góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn cho người dân, đặc biệt là những người đang học tập và làm việc xa nhà, đang sinh sống tại các thành phố lớn.

  Làm CCCD gắn chip không phải điền Tờ khai

  Cũng theo khoản 2 Điều 11 Thông tư này có quy định rõ về các quy trình thực hiện việc làm CCCD gắn chip. Cụ thể:

  Cán bộ nơi này sẽ thực hiện các thủ tục:

  - Tìm kiếm thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

  - Lựa chọn loại cấp và mô tả đặc điểm nhận dạng;

  - Thu nhận vân tay;

  - Chụp ảnh chân dung;

  - In phiếu thu nhận thông tin CCCD, phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có), phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (nếu có) cho công dân kiểm tra, ký và ghi rõ họ tên;

  - Thu lệ phí và cấp giấy hẹn trả kết quả giải quyết...

  Như vậy, từ ngày 1/7/2021 - ngày Thông tư 59/2021 có hiệu lực, công dân không còn phải điền tờ khai giấy. Nếu có yêu cầu thì cán bộ tiếp nhận sẽ tìm kiếm thông tin, thu thập vân tay, chụp ảnh… và in phiếu thu nhận thông tin CCCD… để công dân kiểm tra, ký và ghi rõ họ tên.

  Hoàng Chiến

   Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tu-17-cong-dan-duoc-lam-can-cuoc-cong-dan-gan-chip-tai-noi-tam-tru-5655088.html