Từ 1/7/2024, nhiều người lao động sẽ được tăng lương tối thiểu 2 lần liên tiếp

Từ ngày 1/7/2024, lương tối thiểu sẽ tăng 200.000 đồng – 280.000 đồng, tương ứng 6% và có sự điều chỉnh các vùng. Điều này đồng nghĩa, nhiều người lao động sẽ được tăng lương tối thiểu và tăng lương do điều chỉnh vùng.

Bộ LĐTB&XH đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, áp dụng từ ngày 1/7/2024.

Theo dự thảo Nghị định, mức lương tối thiểu tháng tăng từ 200.000 đồng – 280.000 đồng, tương ứng tỷ lệ bình quân 6% so với mức lương tối thiểu hiện hành. Cụ thể, mức lương tối thiểu tháng, vùng I là 4.960.000 đồng/tháng; vùng II là 4.410.000 đồng/tháng; vùng III là 3.860.000 đồng/tháng; vùng IV là 3.450.000 đồng/tháng.

Từ ngày 1/7/2024, nhiều người lao động sẽ được tăng lương tối thiểu và tăng lương do điều chỉnh vùng. Ảnh minh họa.

Đồng thời, áp dụng phân vùng cơ bản kế thừa theo danh mục quy định hiện hành. Ngoài ra có sự rà soát, cập nhật lại tên một số địa bàn sau khi có sự thay đổi do phải thực hiện sắp xếp lại địa giới hành chính theo các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và những địa bàn có sự thay đổi về hạ tầng, mức độ phát triển thị trường lao động, vùng thu hút đầu tư... theo đề nghị của UBND cấp tỉnh.

Cụ thể là điều chỉnh từ vùng II lên vùng I đối với: thị xã Quảng Yên, thị xã Đông Triều, TP Uông Bí, TP Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Điều chỉnh từ vùng III lên vùng II đối với: TP Thái Bình thuộc tỉnh Thái Bình, TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa; thị xã Ninh Hòa thuộc tỉnh Khánh Hòa; TP Sóc Trăng thuộc tỉnh Sóc Trăng.

Điều chỉnh từ vùng IV lên vùng III đối với: huyện Thái Thụy, huyện Tiền Hải thuộc tỉnh Thái Bình; các huyện Triệu Sơn, Thọ Xuân, Yên Định, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa, Hà Trung, Hậu Lộc, Nga Sơn, Hoằng Hóa, Nông Cống thuộc tỉnh Thanh Hóa; huyện Ninh Phước thuộc tỉnh Ninh Thuận.

Như vậy, từ ngày 1/7/2024, người lao động ở các vùng trên sẽ được tăng lương tối thiểu vùng và tăng lương khi điều chỉnh vùng. Cụ thể, điều chỉnh vùng II lên vùng I, người lao động được tăng 800.000 đồng/tháng, vùng III lên vùng II tăng 770.000 đồng/tháng; vùng IV lên vùng III tăng 610.000 đồng/tháng.

Vừa qua, Bộ Nội vụ đã tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, Bộ Nội vụ thống nhất với Bộ LĐTB&XH về sự cần thiết ban hành Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thực hiện từ ngày 1/7/2024. Đồng thời, Bộ Nội vụ đề nghị rà soát việc điều chỉnh mức lương tối thiểu phải bảo đảm theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 91 Bộ luật Lao động năm 2019.

Khoản 3 Điều 91 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của DN.

Trần Oanh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tu-1-7-2024-nhieu-nguoi-lao-dong-se-duoc-tang-luong-toi-thieu-2-lan-lien-tiep.html