Từ 1/7/2017 tăng lương cơ sở lên 1,3 triệu đồng

Từ 1/7/2017, mức lương cơ sở sẽ được tăng từ 1,21 triệu đồng/tháng lên thành 1,3 triệu đồng/tháng.

Từ 1/7/2017 tăng lương cơ sở lên 1,3 triệu đồng - Ảnh 1

Các đại biểu ấn nút tán thành nghị quyết. Ảnh: Quochoi

Chiều ngày 11/11, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa IV, với việc 391 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (79,31%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2017.

Theo đó, Quốc hội quyết định thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 với tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.212.180 tỷ đồng; Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.390.480 tỷ đồng.

Mức bội chi ngân sách nhà nước là 178.300 tỷ đồng (tương đương 3,5% GDP). Trong đó, bội chi ngân sách trung ương là 172.300 tỷ đồng (tương đương 3,38% GDP); Bội chi ngân sách địa phương là 6.000 tỷ đồng (tương đương 0,12% GDP).

Tổng mức vay của ngân sách nhà nước, bao gồm vay bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của ngân sách nhà nước là 340.157 tỷ đồng.

Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện là từ ngày 1/7/2017.

Quốc hội giao các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao tự cân đối để bố trí nguồn tăng mức lương cơ sở.

Ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo) và trợ cấp ưu đãi người có công; hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho một số địa phương ngân sách khó khăn không cân đối được nguồn theo quy định của Chính phủ.

Quốc hội giao Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật, giám sát việc thực hiện các quy định của Nghị quyết này.

Quốc Hào