Từ 1/6, thêm trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải bị thu hồi giấy phép

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô. Trong đó, bổ sung thêm trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải bị thu hồi Giấy phép kinh doanh không thời hạn.

Nghị định số 41 có hiệu lực từ 1/6 sẽ bổ sung thêm các trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải bị thu hồi Giấy phép kinh doanh (GPKD). Qua đó tăng trách nhiệm của doanh nghiệp trong chấp hành các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

Nâng cao trách nhiệm của nhà xe khi bổ sung thêm trường hợp bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải. Ảnh minh họa.

Cụ thể, nhà xe sẽ bị thu hồi giấy phép nếu không kinh doanh vận tải toàn bộ các loại hình ghi trên GPKD trong thời hạn từ 6 tháng trở lên, kể từ ngày được cấp GPKD. Tương tự, nếu ngừng kinh doanh vận tải toàn bộ các loại hình ghi trên GPKD trong thời gian 6 tháng liên tục trở lên, nhà xe cũng bị thu hồi giấy phép.

Các doanh nghiệp không chấp hành quyết định thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định, điều kiện về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của cơ quan có thẩm quyền cũng nằm trong diện thu hồi giấy phép kinh doanh.

Ngoài ra, trong thời gian 1 tháng, đơn vị có từ 30% trở lên số phương tiện bị xử lý vi phạm thu hồi, bị tước phù hiệu, biển hiệu cũng sẽ bị thu hồi GPKD không thời hạn.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cơ quan cấp GPKD ban hành quyết định thu hồi GPKD đối với loại hình kinh doanh vận tải có vi phạm, đơn vị kinh doanh vận tải phải nộp lại GPKD và phù hiệu, biển hiệu cho cơ quan cấp GPKD. Đồng thời, dừng hoạt động kinh doanh vận tải theo quyết định thu hồi.

Trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải nộp lại GPKD và phù hiệu, biển hiệu theo đúng quyết định thu hồi, cơ quan cấp GPKD chỉ cấp lại giấy phép này sau thời gian 30 ngày. Đối với trường hợp vi phạm lần thứ 2 trong thời gian 6 tháng liên tục, thời gian được cấp lại GPKD là sau 60 ngày.

Trường hợp quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi GPKD mà đơn vị kinh doanh vận tải không nộp giấy phép và phù hiệu, biển hiệu hoặc có nộp nhưng không đủ theo quyết định thu hồi, Sở GTVT chỉ cấp lại GPKD sau thời gian 45 ngày kể từ ngày đơn vị kinh doanh vận tải nộp lại đủ GPKD và phù hiệu, biển hiệu theo quyết định thu hồi. Trường hợp vi phạm lần thứ 2 trong thời gian 6 tháng liên tục, thời gian cấp lại sau 90 ngày.

Sau khi có quyết định thu hồi phù hiệu, biển hiệu mà đơn vị kinh doanh vận tải xin cấp mới, cấp lại phù hiệu, biển hiệu với lý do bị mất, trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của đơn vị kinh doanh vận tải, Sở GTVT không thực hiện cấp mới, cấp lại phù hiệu, biển hiệu.

Ngọc Trang

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tu-1-6-them-truong-hop-don-vi-kinh-doanh-van-tai-bi-thu-hoi-giay-phep.html