Từ 1/6, Cảnh sát Môi trường thực hiện quyền điều tra ban đầu

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự giao thẩm quyền điều tra ban đầu cho một số đơn vị thuộc lực lượng Công an và Quân đội, trong đó có Cảnh sát Môi trường; Cảnh sát Biển; Bộ đội Biên phòng.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2009/3/110563.cand