Từ 1/1/2025: Hàng triệu người Việt sẽ được hưởng lợi rất lớn nếu nắm được điều này khi sở hữu chung cư mini

Theo Luật Nhà ở (sửa đổi) năm 2023, thì chung cư mini sẽ được cấp giấy chứng nhận (sổ hồng) từ 1/1/2025 khi đáp ứng các tiêu chuẩn về đất, dự án xây dựng…

Chung cư mini là gì?

Có thể hiểu, chung cư mini là nhà ở có từ 2 tầng trở lên, tại mỗi tầng có thiết kế căn hộ để bán cho thuê, thuê mua hoặc nhà ở từ 2 tầng có quy mô từ 20 căn hộ trở lên. Cá nhân muốn xây dựng chung cư mini phải có quyền sử dụng đất và đáp ứng các điều kiện làm chủ đầu tư dự án nhà ở.

Điều kiện để chung cư mini được cấp sổ hồng là gì?

Theo luật sư Nguyễn Văn Đồng (Văn phòng luật sư Nhân Chính, Đoàn luật sư TP Hà Nội), Điều 57 Luật Nhà ở (sửa đổi) năm 2023 quy định về việc phát triển nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ (hay còn gọi là chung cư mini) của cá nhân để bán, cho thuê mua, cho thuê như sau:

1. Cá nhân có quyền sử dụng đất ở theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này xây dựng nhà ở trong các trường hợp sau đây thì phải đáp ứng điều kiện làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Việc đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

- Nhà ở có từ 2 tầng trở lên mà tại mỗi tầng có thiết kế, xây dựng căn hộ để bán, cho thuê mua, kết hợp bán, cho thuê mua, cho thuê căn hộ.

- Nhà ở có từ 2 tầng trở lên và có quy mô từ 20 căn hộ trở lên để cho thuê.

Căn hộ quy định tại khoản 1 Điều này được cấp Giấy chứng nhận (hay còn gọi là sổ hồng) theo quy định của pháp luật về đất đai, được bán, cho thuê mua, cho thuê theo quy định của Luật này, pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Từ 1/1/2025, chung cư mini sẽ được cấp sổ hồng khi đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật. Ảnh: PLVN

Trong khi đó, đối với cá nhân xây dựng nhà ở có từ 2 tầng trở lên và có quy mô dưới 20 căn hộ mà tại mỗi tầng có thiết kế, xây dựng căn hộ để cho thuê phải:

- Đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Đáp ứng yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân.

- Đáp ứng điều kiện theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về đường giao thông để phương tiện chữa cháy thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại nơi có nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân.

Như vậy, quy định nêu trên đã xác định đối với nhà nhiều tầng, nhiều căn hộ (hay còn gọi là chung cư mini) của cá nhân mà đáp ứng điều kiện tại khoản 1 Điều 57 Luật Nhà ở (sửa đổi) năm 2023 thì sẽ có cơ sở để cấp sổ hồng, được bán, cho thuê mua, cho thuê theo quy định của Luật Nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Việc quản lý vận hành nhà ở quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 57 Luật Nhà ở (sửa đổi) năm 2023 được thực hiện theo quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

UBND các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 57 Luật Nhà ở (sửa đổi) năm 2023.

Lo lắng giá chung cư mini sẽ tăng vọt khi các căn hộ chung cư mini sẽ được cấp sổ hồng

N.Đồng - C.Lê

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/tu-1-1-2025-hang-trieu-nguoi-viet-se-duoc-huong-loi-rat-lon-neu-nam-duoc-dieu-nay-khi-so-huu-chung-cu-mini-172240415095607748.htm