Từ 1/1/2025, chuyển nhượng đất sẽ tính thuế thu nhập cá nhân

Theo Luật Đất đai 2024, từ 1/1/2025 với những trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì thu nhập chịu thuế tính theo giá đất trong bảng giá đất, đây là điểm mới đáng chú ý trong Luật Đất đai sửa đổi lần này.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tu-112025-chuyen-nhuong-dat-se-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan-post568262.antd