Từ 1-1-2008, học sinh, sinh viên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có mức học bổng mới

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định số 152/2007/QÐ-TTg quy định: Học sinh, sinh viên được cấp học bổng chính sách bao gồm những học sinh, sinh viên là đối tượng tuyển sinh và đang học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=105340&sub=74&top=41