Từ 01/7, không yêu cầu xuất trình giấy xác nhận số CMND khi đã có CCCD

  97 liên quanGốc

  Công an TP.HCM đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng chức năng quét mã QR code để kiểm tra số CMND của người dân trên thẻ CCCD gắn chíp. Người dân không cần xuất trình giấy xác nhận số CMND.

  Bộ Công an vừa ban hành thông tư 59/2021 quy định chi tiết thi hành Luật căn cước công dân (CCCD) và nghị định số 137/2015 (được sửa đổi bằng nghị định 37/2021). Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7 tới đây.

  Làm thủ tục cấp CCCD cho người dân - Ảnh: DANH TRỌNG

  Theo thông tư, các trường hợp đã được cấp CCCD, giấy khai sinh đã có số định danh cá nhân thì có thể sử dụng thông tin về số CCCD, số định danh cá nhân để giao dịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  Đáng chú ý, mã QR code trên thẻ CCCD gắn chip điện tử có lưu thông tin về số CCCD, số CMND. Cơ quan, tổ chức, cá nhân kiểm tra thông tin về số CCCD, số CMND của công dân thông qua việc quét mã QR code, không yêu cầu công dân phải cung cấp giấy xác nhận số CMND, CCCD.

  Như vậy, người dân không còn phải lo lắng khi đổi sang Căn cước công dân gắn chip, có số khác với số CMND cũ thì các giao dịch, thủ tục trước đây sử dụng số CMND cũ sẽ bị ảnh hưởng.

  Với những trường hợp trong mã QR code trên thẻ CCCD không có thông tin về số CMND hoặc CCCD cũ, Bộ Công an yêu cầu cơ quan công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp CCCD có trách nhiệm cấp giấy xác nhận số CMND, CCCD cũ cho công dân khi có yêu cầu.

  Ngoài ra, Công dân có thể đăng ký cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an tại bất kỳ cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân khi công dân có thông tin số Chứng minh nhân dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

   Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/tu-017-khong-yeu-cau-xuat-trinh-giay-xac-nhan-so-cmnd-khi-da-co-cccd-23295/