Từ 01/01/2025, hàng loạt trường hợp sẽ bị Nhà nước thu hồi sổ đỏ

Nhà nước sẽ thu hồi sổ đỏ của người dân trong trường hợp được cấp không đúng thẩm quyền, sai về diện tích đất hoặc người sử dụng.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tu-01012025-hang-loat-truong-hop-se-bi-nha-nuoc-thu-hoi-so-do-post577161.antd