TTH trả cổ tức 2016 tỷ lệ 40% và chào bán cổ phiếu cho cổ đông tỷ lệ 1:1

Giá cổ phiếu tăng 48% sau 3 tháng, trong phiên sáng 06/09, cổ phiếu TTH tăng trần lên 12.600 đồng/CP.

TTH trả cổ tức 2016 tỷ lệ 40% và chào bán cổ phiếu cho cổ đông tỷ lệ 1:1 - Ảnh 1

CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (HNX: TTH) vừa có Nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách cổ đông nhận cổ tức 2016 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, đối với phương án thực hiện trả cổ tức năm 2016, TTH sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 26/09/2017 với tổng tỷ lệ chi trả 40%.

Trong đó, Công ty sẽ tiến hành trả cổ tức bằng tiền mặt 10%, ngày thanh toán vào 25/10/2017, ứng với mức chi ra khoảng 13 tỷ đồng.

Đồng thời, TTH cũng sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu 30%. Hiện Công ty có số CP đang lưu hành gần 13 triệu đơn vị, như vậy, dự kiến sẽ phát hành thêm gần 3,9 triệu CP để trả cổ tức.

Trong năm 2016, TTH ghi nhận doanh thu 158 tỷ và lợi nhuận sau thuế hơn 60 tỷ đồng. Trong năm 2017, Công ty đặt chỉ tiêu lãi ròng 45 tỷ và cổ tức 15%.

Ngoài ra, Công ty còn lên phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới). Giá chào bán là 10.000 đồng/CP.

Sau thông tin trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, giá TTH đã tăng trần trong phiên sáng 06/09/2017, hiện đứng ở 12.600 đồng/CP, tăng 48% sau 3 tháng vừa qua.

Huy Lê