TTF phát hành 5 triệu cổ phiếu thưởng

    Báo VnEconomy
    Gốc

    2/1/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ phiếu thưởng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành...

    Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/2008122403193494P0C7/ttf-phat-hanh-5-trieu-co-phieu-thuong.htm