TTCKTG 23/2:Dấu hiệu phục hồi

SanOTC- Thị trường thế giới hôm nay có dấu hiệu phục hồi khi châu Á chỉ có Nhật giảm nhẹ, châu Âu đồng loạt tăng điểm và thị trường Mỹ đang một màu.... Kinh tế quốc tế