TTCK VN đang mở ra nhiều cơ hội

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Với Việt Nam, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu có thể ảnh hưởng nặng nề, đe dọa sự hồi phục của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=109762