TTCK tuần mới: Thử thách khó khăn?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Thị trường phục hồi lại lòng tin phiên thứ 4 (giảm nhẹ) và thứ 5 (tăng điểm). Tuy nhiên, VN Index kết thúc tuần với một phiên giảm tương đối mạnh 8,11 điểm (tương đương giảm 1,76%), được giải thích do tâm lý khá dao động của nhà đầu tư.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=99932