TT Sarkozy: Đằng sau lời đe dọa bỏ họp G20

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - "Tôi muốn nói rằng tôi muốn kết quả. Đó là vì quyền lợi của tất cả mọi người", ông Sarkozy giải thích khi được hỏi về lời đe dọa bỏ hội nghị nói trên.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=139716