TT Saakashvili: Gruzia đang tiến tới nền Dân chủ

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    (Vitinfo) - Tổng thống đương nhiệm Gruzia Mikheil Saakashvili phát biểu, ông hiểu đất nước mình cần tiến hành thay đổi. Nhưng ông cũng khẳng định, cuộc bầu cử đưa ông trở thành Tổng thống Gruzia nhiệm kỳ 2 đã chứng minh quốc gia theo chủ nghĩa cộng hòa Xô Viết cũ này đang trên đường trở thành một nước dân chủ châu Âu.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/35123/default.aspx