TT Medvedev rút ngắn chuyến công du nước ngoài

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ngay khi đang ở New Dehli, Tổng thống Dmit’ri Medvedev đã có bài phát biểu chính thức về tin buồn đối với toàn thể quốc dân Nga, trong đó khẳng định công lao to lớn của vị Giáo chủ Alexi đối với nước Nga, đối với hệ thống nhà thờ dòng chính thống giáo của Nga.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=114768