TT Medvedev: Cần điều chỉnh cơ cấu kinh tế Nga

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Hôm qua, Tân Hoa xã tại Moscow đưa tin, vào ngày 20/02 tại Irkutsk – Đông Siberia Tổng thống Nga Medvedev đã cho biết, cơ cấu kinh tế Nga đã quá “cũ kỹ, không phù hợp với yêu cầu hiện đại”, cần tiến hành điều chỉnh.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Kinhte/Chinhsach/LA56243/default.htm