TT Cao Quốc Hưng tiếp PCT Hiệp hội Xúc tiến Ngoại giao Nhân dân Nhật Bản

Ngày 12 tháng10 năm 2016, tại Bộ Công Thương, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đã tiếp xã giao Đoàn công tác của Hiệp hội Xúc tiến Ngoại giao Nhân dân Nhật Bản (FEC) do Ông Nakagaki Yosshihiko, Phó chủ tịch FEC kiêm Chủ tịch Ủy ban Văn hóa, Kinh tế Nhật – Việt, cố vấn danh dự về phát triển nguồn điện làm trưởng đoàn.

TT Cao Quốc Hưng tiếp PCT Hiệp hội Xúc tiến Ngoại giao Nhân dân Nhật Bản - Ảnh 1

FEC là một tổ chức quan hệ đối ngoại phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập ngày 01 tháng 5 năm 1983 để tăng cường hiểu biết và thắt chặt tình bằng hữu quốc tế của Nhật Bản. FEC có khoảng 1000 thành viên là công ty, tổ chức, cá nhân, trong đó có hơn 100 cựu đại sứ của Nhật Bản là thành viên danh dự, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh, văn hóa, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực và y tế.

Phía FEC bày tỏ sự quan tâm thúc đẩy đầu tư, mở rộng hợp tác công nghiệp, năng lượng Việt Nam – Nhật Bản. Đặc biệt, đối với vấn đề cổ phần hóa, tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước xét từ hiệu quả sử dụng các nguồn vốn và nhân lực và vấn đề phát triển điện năng trong tương lai của Việt Nam. Việt Nam và Nhật Bản đều phải đưa ra những giải pháp riêng của mình để hạn chế việc nóng lên của trái đất, giảm phát thải CO2 thực hiện cam kết và tuyên bố của COP21 và đáp ứng nhu cầu điện năng cho phát triển kinh tế xã hội. Với kinh nghiệm lâu năm của mình, Nhật Bản sẵn sàng cung cấp công nghệ điện than, điện khí tối tân để Việt Nam phát triển các nguồn điện ổn định, bền vững, thân thiện môi trường.

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng vui mừng đón các thành viên Đoàn công tác của Hiệp hội Xúc tiến Ngoại giao Nhân dân Nhật Bản (FEC), đặc biệt là nhiều đại diện của các tổ chức, công ty có quan hệ hợp tác với Việt Nam. Thứ trưởng cảm ơn sự quan tâm của Đoàn công tác đối với các vấn đề quan trọng của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam nói chung và Bộ Công Thương đang tích cực thực hiện CPH và đang rà soát lại các quy định, lĩnh vực liên quan, chỉ giữ lại những doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng, khoáng sản, điện truyền tải…Thứ trưởng nhất trí với sự cần thiết phải phát triển năng lượng tái tạo, tuy nhiên có nhiều vấn đề quan trọng phải làm rõ để có một nguồn năng lượng tái tạo vừa sạch, vừa có sẵn để thực hiện các cam kết của COP 21. Việt Nam rất mong muốn hợp tác với Nhật Bản để tìm ra các giải pháp tốt nhất cho năng lượng tái tạo.

Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp giữa các đơn vị chức năng để quan hệ song phương Việt Nam – Nhật Bản nói chung và quan hệ hợp tác năng lượng với Bộ Công Thương ngày càng phát triển trong thời gian tới.

Nguồn: Vụ Hợp tác quốc tế/Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương