TT Bush tuyên bố tình trạng thảm họa

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Tổng thống George W Bush tuyên bố California đang chịu thảm họa lớn sau khi các đám cháy kéo dài trong bốn ngày qua buộc giới chức phải sơ tán số lượng dân cư lớn nhất kể từ bão Katrina đến nay.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/148397