TSM: Đặt kế hoạch khá thận trọng cho năm 2012

ĐHĐCĐ CTCP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây (HNX: TSM) đã nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012.

Cụ thể, doanh thu 110 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 2011. Lợi nhuận sau thuế phấn đấu đạt 5 tỷ đồng, tức thấp hơn 6% so với thực hiện năm trước. Cổ tức dự kiến từ 10 - 12%.

Đại hội cũng thông qua kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất 2012 với chủ trương tập trung giải quyết thủ tục để được cấp phép khai thác mỏ đá 11.1 ha tại Hà Nam.

Ngoài ra, ông Nguyễn Công Bính được bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008 - 2012.

Về kết quả kinh doanh năm 2011, doanh thu của công ty đạt 114 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5.3 tỷ đồng. Chi trả cổ tức 13%.